Pijnbestrijding en revalideren met acupunctuur

Pijnbestrijding en revalideren met acupunctuur.

Het bestrijden van pijn met acupunctuur is wereldwijd bekend. Wetenschappelijk is aangetoond dat acupunctuur inderdaad pijnverminderend werkt. Dat is de reden waarom sommige ziekenhuizen acupuctuur hebben opgenomen in hun arsenaal van middelen voor pijnbestrijding.

Pijn is een waarschuwingssignaal van het lichaam om de hersenen te laten weten dat er iets mis is. Het is een natuurlijk beschermingsmechanisme. Door de pijn weg te nemen of te onderdrukken wordt dus niet altijd de oorzaak weggenomen, laat staan dat de patiënt genezen is. Daarom is onderzoek naar de oorzaak en bestrijding van de kwaal altijd nodig. Vanouds speelt acupunctuur een belangrijke rol bij het behandelen van acute én chronische pijnklachten.

Pijn kan de kwaliteit van leven flink veranderen en dan vooral een chronische, langdurige pijn als gevolg van een aandoening zoals reuma of fibromyalgie, maar ook andere pijnklachten die je in het dagelijks functioneren belemmeren zoals

  • Hoofdpijn
  • rugklachten
  • tennis-golf elleboog
  • knieklachten
  • nekklachten

kunnen je sociaal leven aardig in de war gooien en kunnen invloed hebben op je humeur en zelfs depressie veroorzaken.

Wat doet acupunctuur?

Acupunctuurpunten komen overeen met de ’trigger’-punten van het zenuwstelsel waar veel en fijne zenuwen bij elkaar komen. Het insteken van acupunctuurnaalden veroorzaakt via prikkeling van het autonome zenuwstelsel o.a. een release van endorfines welke zorgen voor een pijnstillend effect in het lichaam.

Het pijnstillend effect van acupunctuur vindt plaats zowel lokaal als globaal. Pijn is één der voornaamste signalen van functionele storing van het centraal zenuwstelsel. De acupunctuurprik normaliseert deze functie en heeft bovendien een homeostatisch effect wat neer komt op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van het lichaam en kan de kwaliteit van leven bij chronische pijn helpen verbeteren.

Bij Acupunctuuur Röder gebruiken we meerdere vormen van pijnbestrijding.

  • Electro acupunctuur zeer effectief mag niet bij pacemaker en zwangerschap.
  • Dry needling
  • Schedel acupunctuur
  • Traditionele acupunctuur